Hjem – Kontakt

Prosjektet Bygningsvern-håndverk-forskning er utformet av, og gjennomføres innenfor museumsnettverket for Bygningsvern og tradisjonshåndverk. Dette sikrer samarbeid innen hele museumsfeltet.

Prosjektet er utformet som aksjonsforskning og tar utgangspunkt i nettverkets deltagere. Dette er med på å sikre at alle delprosjektene har stor relevans og dermed også kan få stor overføringsverdi. Gjennom å trekke inn åtte museer i selve forskningen sørger vi for å spre metodikken gjennom hele prosjektperioden til kompetente institusjoner. Videre vil vi inkludere alle de andre museene i nettverket gjennom praksisseminarer, skravleseminarer/ nettverksmøter, blogg og publisering. «Bygg og Bevar» ønsker å viderepublisere blogginnlegg underveis og øvrige resultater fra prosjektet. Vi er med dette sikret et bredt nedslagsfelt også utenfor museene.

Det er et poeng at museene søker seg inn i prosjektet gjennom sine delprosjetksøknader etter hovedprosjektet har fått tildeling. Det er gode muligheter for at langt flere museer vil søke om å få delta med sine prosjekter. Prosjekter som ikke får støtte, men som er gode nok mht kvalitet får tilbud om å delta på likefot, om de har egen finansiering.
Vi har satt sammen en bred faggruppe som skal følge prosjektet. Her er det representanter fra mange miljøer (se listen over samarbeidspartnere). Dette er gjort for å sikre et høyt faglig nivå og høy relevans av arbeidet samtidig som faggruppen blir ambassadører for prosjektet og vil være med på å utvikle, eie og spre metodikken. Museumsnettverket setter pris på at de forespurte samarbeidspartnerne har vært entusiastiske i sine tilbakemeldinger og at alle stiller opp.

Flere av nettverkets museer fungerer som læringsarena for NTNUstudiet i tradisjonelt bygghåndverk og kunnskapen fra dette prosjektet vil trekkes inn i utviklingsarbeidet som nå foregår ved NTNU, på deres vei mot starte opp et masterprogram. (Hentet fra søknaden til Kulturrådet).